skip to Main Content
Wybierz cel swojego wsparcia
Wspieram cele statutowe

Działamy na rzecz zmiany edukacji! Organizujemy dla dzieci inspirujące spotkania z naukowcami i rozwijamy ich pasje. Przekaż darowiznę na rzecz naszych działań.

Wspieram szkołę przyszłości

Sprawiamy, że szkoła staje się miejscem fascynujących spotkań z nauką! Tworzymy innowacyjne materiały dla nauczycieli i uczniów. Wspieraj nas!

Wspieram fundusz stypendialny

Trudna sytuacja finansowa lub zdrowotna nie powinna być przeszkodą w dostępie do najwyższej jakości edukacji. Pomóż nam wyrównywać szanse dzieci na starcie!

Wspieram wolontariuszy

Każdy może zostać naszym wolontariuszem. Dzięki ich wsparciu organizujemy kreatywne zajęcia. Wspólnie podziękujmy im za bezinteresowną pracę!

Realizujemy naszą misję dzięki darczyńcom. Wspólnie zapewniamy dzieciom lepszą przyszłość: uczymy ich krytycznego i kreatywnego myślenia, współpracy, komunikacji oraz wyciągania wniosków. Wystarczy niewielka kwota, aby zmieniać edukację. Dziękujemy za Twoje wsparcie.

do tej pory wsparło nas
0
darczyńców
Sprawozdanie
Współpraca z biznesem

Wspólnie z partnerami zmieniamy świat edukacji! Rozwijamy dziecięce talenty i ich potencjał do rozwoju. Działamy zarówno lokalnie, jak i na skalę ogólnopolską. Znajdź odpowiednią formę współpracy dla siebie!

Back To Top