skip to Main Content

Przyszłość jest teraz – relacja ze Śniadania Przyjaciół Uniwersytetu Dzieci w Krakowie

Zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk na Śniadanie Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci w Krakowie. Spotkanie odbyło się 10 grudnia w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyły w nim władze i reprezentanci uczelni wyższych, szkół czy przedszkoli. Nie zabrakło także przedstawicieli świata biznesu czy organizacji pozarządowych, dziennikarzy, popularyzatorów nauki i studentów Uniwersytetu Dzieci. W trakcie spotkania dyskutowaliśmy o rozwiązaniach, które usprawnią kształcenie kluczowych kompetencji w polskich szkołach.

Prezes Fundacji Anna Grąbczewska otworzyła wydarzenie słowami: jesteśmy dla dzieci”. Przedstawiła zebranym nasze osiągnięcia oraz misję Fundacji – pomoc w odkrywaniu dziecięcej sprawczości i uczenie działania w świecie od najmłodszych lat. Następnie Magda Drozdowicz – dyrektorka Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie opowiedziała o debatach dotyczących edukacji, które odbyły się w 2019 roku w Olsztynie, Gdańsku i Warszawie

„Przyszłość jest teraz” – świat zmienia się bardzo szybko

Kolejnym punktem spotkania był krótki wykład psycholog Anny Pactwy, która prezentowała kompetencje, które obecnie zyskują popularność, a z pewnością staną się kluczowe w przyszłości. Niezwykle cenne są: umiejętność słuchania i odpowiadania na potrzeby drugiej osoby, elastyczność, otwartość, wytrwałość czy krytyczne myślenie. Dzieci obawiają się świata przyszłości, czują lęk, który należy niwelować poprzez edukację opartą na poczuciu bezpieczeństwa. W procesie zmian jesteśmy razem.

Jak przystosować edukację do zmieniających się potrzeb współczesnego świata?

Głównym punktem Śniadania Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci w Krakowie była debata na temat kompetencji przyszłości. Zebrani goście wskazali między innymi takie obszary, na które w edukacji należy zwrócić szczególną uwagę:

  • budowanie u dzieci zdrowej pewności siebie i poczucia własnej wartości,
  • zachęcanie uczniów do poszukiwania wiedzy i wpojenie im nawyku docierania do źródeł wiadomości i selekcjonowania ich,
  • wprowadzanie pracy zespołowej i projektowej,
  • uczenie autoprezentacji i kształtowanie krytycznego myślenia,
  • interdyscyplinarne podejście do nauczania, przekazywanie holistycznej wiedzy,
  • organizowanie spotkań uczniów z autorytetami, mentorami, praktykami,
  • wykorzystywanie gier edukacyjnych, które pomogą dzieciom zrozumieć świat,
  • prezentowanie uczniom innowacyjnych rozwiązań i poszerzanie wiedzy z zakresu nowych technologii.

Kluczowa jest współpraca i wzajemne zrozumienie

Rozmówcy wskazywali także na konieczność udzielania wsparcia nauczycielom zarówno przez władze szkoły, jak i środowisko zewnętrzne. Dobry edukator to taki, który wykorzystuje różnorodne metody nauczania i kreatywnie podchodzi do swojej pracy. Nie będzie to możliwe bez zrozumienia przez społeczeństwo potrzeby rozwoju umiejętności nauczycielskich. Dzieci potrzebują także poczucia wolności i samodzielności, nie tylko w szkole, ale także w domu, od rodziców. Ponadto powinny móc decydować o tym, co je interesuje i jakie umiejętności chcą rozwijać. Ważne jest „danie dziecku przestrzeni”

Głos uczestników debaty

„Uczymy się suchych informacji, danych. W innych krajach uczy się praktycznej strony języka”

„Nauczyciele powinni uczyć przez ciekawość”

„W nauczaniu nie liczą się oceny, a cel jaki chcemy z dziećmi osiągnąć, odpowiedzialność”

Dziękujemy za obecność! 🙂

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Zachęcamy również do zapoznania się z raportem z zeszłorocznych spotkań.

 

Back To Top