skip to Main Content

Nasze programy i projekty

Od początku istnienia Fundacji angażujemy się w tworzenie specjalnych projektów i programów, które rozwijają kompetencje dzieci. Nasze trzy podstawowe programy to: 

  • Uniwersytet Dzieci, czyli sobotnie, inspirujące spotkania dzieci z naukowcami na terenie uczelni wyższych, w muzeach czy ośrodkach kulturalnych,
  • Uniwersytet Dzieci w Klasie, w ramach którego  proponujemy nauczycielom uczestnictwo w jednym z kilkunastu tematycznych projektów edukacyjnych, dotyczących różnych dziedzin nauki,
  • Wolontariat, a więc fascynująca przygoda i możliwość sprawdzenia się w różnych rolach: stażysty, opiekuna specjalizacji czy lidera. 

Naszymi całorocznymi projektami są również zbiórki finansowe na rzecz:

  • Funduszu Stypendialnego, umożliwiającego dzieciom w trudnej sytuacji materialnej studia na Uniwersytecie Dzieci,
  • akcji Podaruj lekcję, dzięki której tworzymy kolejne scenariusze lekcji.
Uniwersytet Dzieci
Uniwersytet Dzieci w Klasie
Wolontariat
Podaruj lekcję
Fundusz Stypendialny
Back To Top