skip to Main Content
Historia

Fundacja Uniwersytet Dzieci powstała w 2007 roku dzięki determinacji trzech założycielek, które chciały rozwijać ciekawość dzieci w niebanalny sposób. Postanowiły, że na setki dziecięcych pytań odpowiedzą naukowcy, a wiedza i fascynacja światem nauki będzie rozwijać się dzięki eksperymentom, zabawie, popełnianiu błędów i wyciąganiu wniosków. W swoich działaniach odwołały się do doświadczeń pierwszego uniwersytetu dziecięcego, który narodził się w Tybindze.

Kalendarium Fundacji Uniwersytet Dzieci
Narodziny Fundacji w Krakowie
Kwiecień 2007 | Narodziny Fundacji w Krakowie

Trzy matki (Agata Wilam, Anna Grąbczewska, Bogusława Łuka) postanowiły, że pomogą dzieciom w odkrywaniu świata. Źródłem inspiracji były dla nich dziecięce pytania. Pomysł założenia Uniwersytetu Dzieci zrodził się w kawiarni “Cafe Młynek” na krakowskim Kazimierzu. Wiele osób zaangażowało się w tę misję, zbierając dziecięce pytania, pomagając przy poszukiwaniu wykładowców i nagłaśniając ideę spotkań dzieci z naukowcami. Dzięki ich pracy udało się! 26 maja 2007 r. odbył się pierwszy, inspirujący wykład „Czy zwierzęta mówią tylko w Wigilię? O wyobraźni, wiedzy i zdrowym rozsądku?”, wygłoszony przez prof. dr hab. Bartłomieja Dobroczyńskiego.

Listopad 2007 | Pierwszy wykład w Warszawie

Podjęliśmy kolejny krok w tworzeniu lepszej edukacji dla dzieci. W listopadzie otworzyliśmy nasz drugi ośrodek – tym razem w Warszawie. Zainteresowanie wykładem inauguracyjnym przerosło nasze oczekiwania!  Z powodu wielkiej liczby chętnych dr Stanisław Bajtlik dwukrotnie wygłosił wykład „Co widać na niebie?”. Pod koniec 2007 roku działaliśmy już więc w dwóch miastach. Program Inspiracje realizowaliśmy w Krakowie i Warszawie, a od następnego roku planowaliśmy podział na dwie grupy wiekowe studentów.

Pierwszy wykład w Warszawie
Nowy ośrodek we Wrocławiu
Listopad 2008 | Nowy ośrodek we Wrocławiu

Pierwszy wykład we Wrocławiu “Niewidzialna siła, czyli o ciśnieniu powietrza” odbył się w listopadzie 2008 r.  i wygłosiły go prof. Ewa Dębowska oraz Urszula Juszczyk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Data drugiego wykładu we Wrocławiu (luty 2009) zbiegła się z Konferencją Uniwersytetów Dziecięcych EUCUNET w Tybindze, w której uczestniczyły założycielki Fundacji. Był to inspirujący czas wymiany doświadczeń i spotkań z ludźmi, którym też zależało na tworzeniu nowego oblicza edukacji.

Maj 2010 | Otwarcie ośrodka w Olsztynie

Dr Tomasz Sowiński otworzył Uniwersytet Dzieci w Olsztynie wykładem „Fizyk na rowerze”. Wybór lokalizacji czwartego ośrodka ukierunkował prof. Piotr Zaborowski, nasz wykładowca i przyjaciel z Warszawy, który od początku kibicował naszym działaniom. To dzięki niemu założyliśmy pierwszy uniwersytet dziecięcy w województwie warmińsko-mazurskim. 

UD_Poznan9
Powstanie serwisu internetowego dla nauczycieli
Maj 2013 | Powstanie serwisu internetowego dla nauczycieli

Otworzyliśmy serwis internetowy www.scenariuszelekcji.edu.pl, dzięki któremu nauczyciele szkół podstawowych otrzymali dostęp do bezpłatnych, gotowych scenariuszy lekcji. Dotyczyły one różnych dziedzin nauki m.in. informatyki, matematyki czy przyrody. Nauczyciele chętnie zaczęli przeprowadzać lekcje w oparciu o nasze scenariusze lekcji, ponieważ były zgodne z podstawą programową i opierały się na autorskiej Metodzie Pytań i Doświadczeń. Wraz z rozwojem serwisu poszerzyliśmy ofertę o tematyczne projekty edukacyjne, w których nauczyciele mogli uczestniczyć przez cały rok szkolny.

Październik 2018 | Czas na Poznań!

27 października 2018 roku otworzyliśmy nasz piąty ośrodek w Poznaniu dwoma wykładami inauguracyjnymi. Dzięki prof. dr hab. Adamowi  Cieślakowi dzieci w wieku 8-9 lat dowiedziały się „Dlaczego mleko jest białe, skoro krowa je zieloną trawę?”. Natomiast prof. UM dr hab. med. Grzegorz Dworacki wytłumaczył 10- i 11 – latkom „Jak nasze ciało broni się przed chorobami?”. 10 listopada przygotowaliśmy wykład dla 6 i 7-latków. Razem z dr inż. Robertem Wróblewskim najmłodsi odkryli  „Dlaczego prąd kopie?”.

Czas na Poznań!
Back To Top